Region Stockholm kommer inte att låta Kry ta över vårdguiden, 1177.

Tanken vara att det privata vårdbolaget Kry skulle få förvärva ett bolaget som hanterar 1177, ett dotterbolag till Medhelp. Men nu ska i stället regionen se över möjligheterna att i stället köra 1177 i egen regi.

Vänsterpartiet anser att de har lyckats stoppa den moderatledda regionens planer. Vänsterpartiet hävdar att det finns personkopplingar mellan Moderaterna och Kry. Detta har också Vänsterpartiet påpekat vi flera tillfällen:

”Det här är toppen på ett isberg av förmåner. Enda anledningen till att de backar är för att vi gjorde kopplingarna mellan Kry och Moderaterna så synliga”, säger Anna Sehlin (v), oppositionsregionråd.

Vänsterpartiet meddelar att partiet inte kommer att ge sig med mindre än att 1177 drivs av regionen. Vänsterpartiet kräver även en oberoende granskning av samröret mellan regionen och Kry, som ligger lågt:

”Vi avser inte alls att kommentera alls i nuläget”, fastslår Jonas Beltrame-Linné, presschef på Kry.