Tanken är att alla som har rätt till nystartsjobb, får ett fördubblat jobbskatteavdrag när de går till ett jobb. För varje månad över ett år i arbetslöshet ska den långtidsarbetslösa få två månaders fördubblat jobbskatteavdrag i upp till två år.
 
Kristdemokraterna föreslår även ett "etableringsavdrag" för nya invandrare och tillfälliga uppehållstillstånd i tre år som ska kunna omvandlas till permanenta tillstånd när personen får jobb.
Kristdemokraterna vill även med Ebba Busch Thor som partiledare att staten ska ta över ansvaret för sjukvården.