Alliansen gjorde ett starkt val, men Kristdemokraterna gick från 24 till 19 riksdagsmandat, vilket innebär att partiet får ett minskat partistöd.

– Sammanlagt rör det sig om 21 126 825 kronor för nästa mandatperiod. Då är både det statliga partistödet och riksdagsstödet inräknat, säger Leif Kennerberg, ekonomiansvarig hos Kristdemokraterna.

Utslaget på fyra år, tappar partiet därför 5 281706 kronor om året.

Partiet hade 2010 en total kostnadsbudget på 55, 7 miljoner kronor, varav valbudgeten låg på 17 miljoner kronor. En normalbudget för för Kristdemokraterna mellan 2007 och 2010 har legat omkring 39 miljoner kronor, meddelar Leif Kennersson.

För 2011 är budgeten ännu inte fastställd.