I går presenterade barn och äldreminister Maria Larsson 100 miljoner kronor som läggas på utbildning av chefer inom vårdsektorn. Pengarna ska främst går till chefer med verksamhets-, budget- och personalansvar. Utbildningen startas 2013 och ska vara klart 2015. Det är tänkt att kommunerna ska ha huvudansvaret då kommunerna har huvudmannaskapet för äldreomsorgen.
 
I dag presenterade socialminister Göran Hägglund finansieringen av den tidigare aviserade myndigheten för tillsyn av vården, Inspektionen för vård och omsorg. Myndigheten kör i gång 1 juni 2013 och får en budget på 376 miljoner kronor 2013 och 651 miljoner kronor 2014. En del av pengarna flyttas över från Socialstyrelsen. Själva förstärkningen ligger på 175 miljoner kronor för 2013 såväl som 2014. Förstärkningen ska gå till en permanent resursförstärkning men också till utvecklingen av av it-system, register, metoder och kunskapsöverföring.