”Det är nu konstaterat att en stor mängd stulen data har publicerats på Darknet under morgonen idag den 21 maj. Det handlar sannolikt om all den data som stals under cyberangreppet i november”, skriver Svenska kyrkan på sin hemsida.

Svenska kyrkan analyserar nu vilka data som har publicerats. Organisationen har tidigare gått ut med vilken typ av uppgifter som de kriminella har kommit åt, bland annat kandidater till kyrkoval och deras åsikter, medlemsuppgifter och kontouppgifter till personer som fått ersättning av Svenska kyrkan.