Kommissionen startade med en undersökning av Kreabs systerbolag Demoskop som visar att 85 procent av svenska folket anser att det går en tydligt åldersgräns vid 50 år på arbetsmarknaden, samtidigt som 60 procent vill avskaffa pensionsåldern. Kommissionen lanserades även med ett debattinlägg i Dagens Industri.

–  Attityderna till ålder i allmänhet, och till äldre i synnerhet, behöver ändras för att frigöra fler möjligheter under våra allt längre liv, säger John Mellkvist, generalsekreterare för Pluskommissionen och senior rådgivare på Kreab.

Han lägger till:

–  Det var faktiskt det ömsesidiga engagemanget i och synen på åldersfrågor som gjorde att jag landade på just Kreab.

–  Vi på Skandia ser mycket fram emot att arbeta tillsammans med Pluskommissionen för att skapa positiv förändring. Det är centralt att samhället blir bättre på att ta vara på den kompetens, erfarenhet och kraft som finns på hela arbetsmarknaden, säger Stina Liljekvist, marknads- och kommunikationschef på Skandia.

Hon utvecklar:

–  Det är varken hållbart eller rationellt att man inte längre anses vara attraktiv på arbetsmarknaden bara för att man fyllt 50 år. Jag skulle säga att det hela är ett enormt slöseri för både samhälle och näringsliv, för att inte nämnda den enskilde individen.

Samarbetet med Kreab innebär att Skandia kan driva frågan hårdare.

–  Som möjliggörare och huvudparter till Pluskommissionen kan vi med kraft arbeta med attitydförändring och bidra till en viktig samhällsdebatt. Kommunikation får naturligtvis en viktig roll i detta.