Det är Birgitta Stål som tar klivet över. Detta efter att hon sade upp sig på Brunswick. Innan hon kom till Brunswick jobbade hon som vd för TV8 och informationsdirektör ör Handelhögskolan i Stockholm.

‑ Jag har haft oerhört lärorika år på Brunswick. Men nu har jag fått en fantastisk möjlighet att komma till en av Sveriges största kommunikationsrådgivare med 40 års erfarenhet i ryggen och en mix av personer som är enormt spännande.

Hon hade redan bestämt sig för att slutat på Brunswick när jobbet hos konkurrenten blev aktuellt.
 
‑ Brunswick genomgick en större omorganisation och med den nya internationella organisationen fick jag tillfälle att tänka efter. Det krävdes ett längre åtagandefrån min sida och i det läget var jag inte beredd på det.
 
På Brunswick jobbade Birgitta Stål främst med telekom, finans och tillverkningsindustrin.
 
‑ På Kreab ska jag arbeta där mina erfarenheter från medier och varumärkesarbete passar in på bästa sätt.
Birgitta Stål blir partner på byrån.
 
‑ Ja, jag kommer även att jobba en del internationellt genom hela Kreab Gavin Anderson.
 
Vad får du för lön?
‑ Ja, du. Det pratar vi inte om. Det är en privat fråga.