Detta utvecklar Installatörsföretagen i en debattartikel i SvD. Branschorganisationen ser ett eskalerande problem när fler ska gå yrkesutbildningar, samtidigt som det finns en brist på yrkeslärare. Något som drabbar Installatörsföretagens medlemsföretag särskilt eftersom det är svårt för tre av fyra arbetsgivare att hitta kompetent personal.

Installatörsföretagen föreslår en ”kriskommission där myndigheter, branscher och skolhuvudmän kan ingå”.

Installatörsföretagen föreslår att regeringen ser över följande punkter:

” Utarbeta regionala strategier avseende kompetensförsörjningen till yrkeslärare”.

”Snabbspår för arbetslösa som har fallenhet och förutsättningar att komplettera sin yrkesutbildning med lärarkompetens”.

”Avsätt medel för att locka fler att bli yrkeslärare”.

”Gör det möjligt att arbeta på deltid som yrkeslärare och deltid i yrket hos annan arbetsgivare”.

”Utred lärarförsörjningen långsiktigt så att fler ska kunna utbilda sig till yrkeslärare och även vilja stanna kvar i yrket”.