Detta efter ett uttalande på ett seminarium arrangerat av Future Forests i Almedalen.

Charlotta Riberdahl sa då om skogen:  Ska man tillåta ett så stort privat ägande av en så viktig naturresurs som är av stort nationellt intresse men också globalt intresse ur miljösynpunkt?
 

Kritiken lät inte vänta på sig.
 
”En utredare som ifrågasätter den grundlagsskyddade äganderätten har helt förbrukat sitt förtroende. Hon måste snarast avgå”, sa LRFs ordförande Helena Jonsson till tidningen Land Lantbruk.
 
Förra veckan krävde även Centerpartiet att Charlotta Riberdahl sparkas.
 
”Med tanke på att utredarens syn på privat äganderätt skiljer sig så markant från vad regeringen säger sig tycka så är det rimligt att Riberdahl entledigas från sitt uppdrag”, skrev Kristina Yngwe, miljöpolitisk talesperson (c) i ett utskick.
Nu hänger även Kristdemokraterna på  avgångskraven.
”Mitt förtroende för regeringens utredare av skogsvårdslagstiftningen, Charlotta Riberdahl, är helt borta. Jag kan inte se hur hon kan sitta kvar som utredare”, skriver Magnus Oscarsson, riksdagsledamot och Kristdemokraternas jordbruks- och landsbygdspolitiske talesperson, i ett utskick.