Omsättningen ökade med 5,9 procent till 1,24 miljarder kronor. Intäkterna från upplagan, alltså lösnummer och plustjänster föll med 8, 5 procent till 635 miljoner kronor. Intäkterna från annons ökade däremot med 5,9 procent till 517 miljoner kronor. Personalkostnaderna ökade marginellt till 236 miljoner kronor.  Expressen lyfte dock bort drygt 30 miljoner av andra kostnader och kunde på så vis prestera ett rörelseresultat som ökade från 16 till 31 miljoner kronor, rensat för en jämförelsestörande pensionsinlösning.
Antalet anställda minskade från 227 till 219. Personalkostnaden per person ökade med 4,3 procent till 1,0 miljoner kronor.