Pr-byrån Patriksson med flera kontor i Skandinavien minskade under 2020 omsättningen men ökade lönsamheten med hjälp av statligt korttidsstöd.

Under 2020 minskade byrån omsättningen med 16 procent till 49 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade dock från 685 000 kronor till 3,8 miljoner kronor. Till det bidrog 1 miljon kronor i korttidsstöd.
Antalet anställda föll från 42 till 32 och personalkostnaden minskade med 5 miljoner kronor till 15 miljoner.