Liberalerna har spikat datum för val av en ny partiledare efter Jan Björklund som avgår.

Partistyrelsen kallar till extra landsmöte den 28 juni 2019 då en ny partiledare ska väljas. Var det ska ske är dock ännu inte bestämt.

Under våren ska Liberalerna hålla en öppen rekryteringsprocess med ”flera olika kandidater” och i flera steg:

* Sondering till 15 april. Förbunden kommer in med namn.

* Hearing 31 maj-10 juni, valberedningen presenterar kandidaterna med bredaste stödet. De erbjuds att delta på hearings runt om i landet.

* Nominering 10-18 juni. Förbunden förankrar och kommer in med sina nomineringar senast 18 juni.