Sari H Wilholm, som 2012 grundade bolaget Brands For Fans, är i gång med en ny pr-byrå som riktar sig till olika artister.

Byrån heter Republic 66.

”Målet är att bli en one stop shop för till exempel en artist, konstnär eller någon som behöver hjälp med att  skapa innehåll, event, festival osv. Möjligheterna är oändliga men det blir i första hand personer som arbetar inom det kreativa”, berättar Sari H Wilholm via mejl.

Vilka kommer ni att konkurrera med?
”Idag ser jag inte att vi har någon konkurrens i detta sätt att arbeta. Vi är en hub för kreativa människor, en one stop shop, det är tanken”.

Vad kostar det att anlita er?
”Det beror på uppdraget. Men när det kommer till exempelvis pr för en artist har vi tre olika paket de kan välja mellan, ett mindre, mellan och ett större. Jag försöker att effektivisera och leverera mer spot on”.

På kundlistan finns i dag konstnärinnan Emilia Lindberg för vilken byrån agerar agent.

”Jag har massa leads så det lär bli en del att göra”, berättar Sari H Wilholm.

Med sig i bygget har Sari H Wilholm Martin Gustafsson, som tidigare har jobbat som marknadschef på Bauer Media.

Byrån ägs till 100 procent av Sari H Wilholm.

”Men det finns planer på att utöka ägarskapet”.