Varför tar ni upp den här kampanjen?
– Det finns olika vägar som kan leda till ärenden. En väg är anmälningar som kommer in från konsumenter, en annan är genom vår egen omvärldsbevakning, där vi själva ser fenomen på marknaden. I det här fallet har det kommit in två olika anmälningar mot kampanjen.
 
Exakt vad är det i kampanjen som anses strida mot lagen?
– Det är två olika fall här. Den ena är skrivningen om en gratis försäkring. Där är begreppet gratis felaktigt använt, i förhållande till marknadsföringslagen. Det andra fallet handlar om vad man kan tjäna som fackligt ansluten. I kampanjen talas det om 80 000 kronor, och det finns även en räknesnurra. Där bes TCO styrka att marknadsföringen är sann och rättvisande. Konsumenten kan tolka det som ett löfte om att om man går med i facket så får man 80 000 kronor extra varje år.
 
Har TCO svarat än?
– Än så länge har TCO inte svarat. Jag pratade med deras chefsjurist 31 augusti, och gav dem uppskov till den 9 oktober.
 
Vad händer därefter?
– Efter att vi fått in deras svar tar vi ställning till vad som står där. Vad vi gör sedan beror helt och hållet på vad de svarar.
 
Sviktande medlemsantal har nu möjligtvis fått fackföreningar att bli mer aggressiva i sina kampanjer. Tänker ni ta upp fler kampanjer och granska detta mer generellt?
– Det vet jag inte. Det finns ingen plan på att vi ska granska fackens marknadsföring specifikt. Det här är baserat på anmälan.
 
Ardalan Samimi