Svenska kommuner ”knyter stora förhoppningar till sina kommunikationsverksamheter och samstämmigheten är stor”.

Det visar rpporten  ”Den kommunikativa blicken. En analys av principerna för svenska kommuners kommunikationsverksamheter” från JMG.

Rapporten visar att kommunerna är proaktiva i sin kommunikation och kommunikation ofta är en utgångspunkt för kommunala verksamheter. Trots att inte detta är en självklar uppgift för kommunerna. Kommunernas stora och likartade intresse för kommunikation finns det flera förklaringar till, enligt rapporten:

* ”Framväxten av en kommunikationskultur som vilar på föreställningen om att ’allt kommunicerar’”.

* Branschorganisationer som Sveriges kommuner och landsting (SKL) tillsammans med konsulter och medier bidrar också mycket till likformigheten bland kommunerna”.

* ”En allmänt utbredd företagisering, där välfärdstjänster läggs ut på entreprenad och kommunen ska konkurrera med andra utförare”.

* ”Utvecklingen där kommuner tävlar med varandra om att ’sätta sig på kartan’ för att locka fler att etablera sig på orten.”

Rapporten ”Den kommunikativa blicken. En analys av principerna för svenska kommuners kommunikationsverksamheter” är skriven av Magnus Fredriksson, Mathias Färdigh och Anton Törnberg vid JMG, Göteborgs universitet.