Eidra har utvecklat analysverktyget Klartext som ska användas skarpt under Almedalsveckan. Verktyget analysera talen efter parametrar som löften, framtidstro och dystopier. Verktyget ska även kunna avgöra om partiledarna talar enkelt, distinkt och faktabaserat eller diffust och känslomässigt och det ska även kunna hitta politiska teman.

Analysen ska publiceras dagligen i Eidras trädgård. I slutet av Almedalsveckan utlovar Eidra en rapport med samtliga analyser.

”Vi vill bjuda in till dialog kring hur AI kan hjälpa företag och organisationer att ta steget in i framtiden genom att visa de superkrafter som ai kan ge både team och ledare på alla nivåer,” kommenterar Måns Jacobsson Hosk, en av två vd på Eidra.