Konkurrensverket anser att det är omöjligt att uppnå konkurrensneutralitet mellan offentliga och privata aktörer. Därför ska Transportstyrelsen inte syssla med att certifiera i konkurrens med privata företag.

"Konkurrensen riskerar att snedvridas och framväxten av en önskvärd ny marknad för privata ackrediterade ECM-certifieringsorgan riskerar att hämmas om även  Transportstyrelsen finns på marknaden för certifiering. Konkurrensverket har i många sammanhang uppmärksammat de konkurrensproblem som kan uppstå
när offentlig verksamhet bedrivs i konkurrens med privat verksamhet", skriver Dan Sjöblom generaldirektör för Konkurrensverket.

Enligt ett nytt EU-direktiv finns det krav på att det för varje godsvagn ska finnas någon med ansvar för underhållet innan den sätts i trafik.

Det är ensamutredaren Bengt-Erik Johansson som har kommit med delbetänkandet Driftskompatibilitet och enheter som ansvarar för underhåll inom EU:s järnvägssystem.

Av Tonchi Percan