”Om affären skulle genomföras skulle Com Hem få en marknadsandel på över 68 procent av marknaden för kabel-TV i flerfamiljshus”, skriver Konkurrensverket.
 
 Konkurrensverket anser att ”fastighetsägarnas möjlighet att välja kabel-tv-distributör kommer att minska ytterligare. Med en så kraftig dominans på marknaden som Com Hem skulle få, är risken mycket stor för prishöjningar eller försämringar av utbudet”.