MTR och Saga får stöd för öppen biljettförsäljning av Konkurrensverket, som dock inte vill stoppa SJ med hjälp av vite.

Både MTR och Saga anser att SJ bryter mot reglerna om missbruk av en dominerande ställning, genom att inte öppna sina försäljningskanaler, främst online, för andra tågoperatörer.

MTR och Saga har också begärt att SJ ska få betala vite, även interimistiskt, för överträdelsen och att Konkurrensverket ska driva ärendet även i Patent och marknadsdomstolen. Men Konkurrensverket har inte gått med på något av detta.

Konkurrensverket anser att
…det inte i ”tillräcklig grad” skulle lösa problemen att ge MTR och Saga tillträde till SJs online-kanaler.

…påvisade konkurrensproblem skulle kunna åtgärdas mer effektivt genom en reglering av hur tågbiljetter säljs.

Nu föreslår Konkurrensverket att en utredning i syfte att rätta till biljettproblemen genomförs.