Syndikalisternas tidning Arbetaren har satt Konkurrensverket på spåren och nu ska myndighetskollegan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, granskas för sin upphandling av en corona-app.

Arbetaren har berättat hur MSB direktupphandlade fram en molntjänst som , en smittspårningsapp från bolaget Platform24 inom Wallenberg-sfären. Men appen hamnade i blåsväder efter att det visat sig att data som smittade svenskar skulle lagras hos Amazon Web Services och stoppade av Folkhälsomyndigheten.

Nu vill Konkurrensverket kontrollera att MSBs upphandling har gått rätt till och begär information:

  1. Finns avtal med Platform24 och hur mycket är det värt?
  2. Hur är ”undantaget för synnerlig brådska tillämpbart” och varför använde ni det?
  3. Hur var planerna för avtalet med Platform24?
  4. ”Har någon leverantör begärt överprövning av upphandlingen eller avtalet”?

Konkurrensverket vill ha information senast 9 juni 2020.