Konkurrensverket har fått i uppdrag av regeringen att komma med en rapport om hur valfrihetssystemen fungerar för 31 januari 2013. Den första etappen är klar i och med att ekonomie doktor Karl Lundvall vid Copenhagen Economics, kommer med rapporten Kvalitetshöjande konkurrens i valfrihetssystem – vad krävs?
 
svaret är fyra faktorer:
* Kunderna, som använder ett valfrihetssystem, ska ha incitament att aktivt välja kvalitet. Leverantörer ska ha incitament investera o kvalitet som tillgodoser kundernas behov.
* Hur valsituationen är utformad avgör aktiva och medvetna val görs.
* Huvudmannen, alltså kommunerna, måste ha höga ambitioner.
* Leverantörerna måste få utrymme att hitta nya metoder för att tillgodose behoven. För hård styrning av metoderna i stället för vad som ska levereras hämmar kvaliteten och utvecklingen.
Rapporten får inga direkta konsekvenser, berättar Kerstin Riese, kommunikationsansvarig, på Konkurrensverket.
– Den här rapporten blir en bilaga i en större slutrapport som kommer när vi är klara med vår granskning. Vi har fått i uppdrag av regeringen all lägga ut uppdrag på olika experter, det här steg ett i ett större projekt. Vi har fyra personer som jobbar heltid. De är mycket ute nu och intervjuar kommunerna och pratar med bland annat med folk som har använt hemtjänst, säger hon.