Kommundirektör och tidigare statssekreterare till United Minds

Primes analysbyrå United Minds nya konsult har en bakgrund som statssekreterare och biträdande kommundirektör.

Det är Hanna Hellquist som går över till United Minds. Hon kommer närmast från en roll som biträdande kommundirektör i Norrtälje. Hon har också jobbat som handläggare, politiskt sakkunnig och statssekreterare på Utrikesdepartementet. Hanna Hellquist har också tidigare jobbat på Prime och United Minds, dit hon nu alltså återvänder för att jobba med ”samhällsanalys, insiktsdrivet strategiarbete och varumärkesfrågor”, enligt information från byrån.

”Hanna har en unik förståelse för hur omvärldsförändringar påverkar samhällen, näringsliv och människors beteenden. När Hanna tidigare var på Prime etablerade hon polisens nya arbetsgivarvarumärke som syftade till att få fler att söka sig till polisyrket, något vi ser effekten av nu när ansökningarna till polishögskolan ökar”, kommenterar Mats Fogelberg, vd för United Minds.