Fackförbundet Kommunal vill utnyttja ett läge där en del av förbundets medlemmar har jobbat med vård av covid-patienter. Bland annat vill förbundet förhandla bort karensavdraget och visstidsanställning.

Kommunal skriver i sitt utskick:

”Under avtalsperioden har medlemmarna i Kommunal tagit stort samhällsansvar både gällande bränderna 2018 och årets pandemi. Medlemmarna i Kommunal har väntat på löneökningarna sedan våren 2020”.

Arbetsgivarsidan, Sveriges kommuner och regioner, SKR, ser ut att få en tuff förhandlingsomgång.

”Vi kommer att köra stenhårt. Medlemmarna i Kommunal är yrkesskickliga samhällsbärare. Våra krav är inte bara högst rimliga, de är också helt nödvändiga”, kommenterar Kommunals förbundsordförande Tobias Baudin.

Kommunals krav
* Löneökningar med 3 procent till alla medlemmar på Kommunals avtalsområde.

* ”Tydlig koppling mellan yrkesutbildning och lön”.

* ”Ett särskilt utrymme på 0,5 procent i ökning som lokalt fördelas till yrkesutbildade grupper inom vård, skola och omsorg”.

”Retroaktiv lön till alla medlemmar inom Kommunals avtalsområde”.

* Visstidsanställda med yrkesutbildning tillsvidareanställs på heltid efter 12 månader.

* Minska delade turer.

* Heltidsarbete ska vara ”norm på arbetsmarknaden”.

* Inför ytterligare en fridag. Arbetstagaren ska erhålla tio fridagar under en fyraveckorsperiod.

* Arbetstidsmått för nattarbete ska fastställas till 32 timmar/vecka.

* Fyra sammanhängande veckor under juni, juli och augusti.

* Karensavdraget ska avskaffas vid sjukdom.