Samtidigt som den fackliga centralorganisationen LO jobbar fram sin välfärdsutredning under ledning av en styrgrupp, jobbar LO-förbundet Kommunal med en egen utredning.
 
– Bland annat undersöker vi hur välfärdtjänster ska levereras och kvalitetssäkras, säger Annelie Nordström.
 
Kommunal anser också att det finns för lite underlag om vad den snabbt avreglerade välfärdssektorn har medfört för konsekvenser.
 
– Den avreglerade välfärden är ett förhållandevis nytt system och vi behöver mer kunskap. Där är regeringen allt för passiv.
 
Vinster i välfärden är en minst sagt het fråga och LO skyndar på för att få ett förslag på bordet i december.
Under sin senaste kongress låste LO fast två satser som kongressen godkände.
 
• välfärdsföretags ska jobba non profit (icke vinstdrivande)
• Lagen om valfrihet (LOV), ska avskaffas
 
Kommunal för däremot inte så "mycket resonemang" kring vinster inom välfärden. Kommunal, som har allt fler medlemmar som jobbar i de privata välfärdsföretagen, har ett annat perspektiv än LO.
 
– Vi pratar med medlemmarna varje vecka och får in varierande synpunkter. Men nu gör vi en stor undersökning där vi undersöker hur medlemmarna har det på jobbet och om det är skillnad på privata, kooperativa eller offentliga uppdragsgivare. Då får vi ett mycket bättre grepp.
 
Annelie Nordström räknar med att utredningen ska vara klar inom sex veckor, alltså ungefär i fas med LOs förslag om vinster i välfärden.
 
– Oavsett om välfärden drivs utan eller med vinst, löser de inte problemen med kvalitet och tillgänglighet i skolan. Försämrade arbetsförhållande, beror heller inte på om det har tagits ut vinst eller inte, säger Annelie Nordström.
 
Så vad beror då den bristande kvaliteten i välfärden på?
– Den beror på minskade resurser. Vår syn är att om en verksamhet över huvudtaget ska utvecklas, måste den gå runt. Flera kommuner har en budget för äldreboende de inte har en chans att hålla. Det skapar ingen grogrund för utveckling. Kommunernas intäkter är den viktiga delen. Det är därför en paradox att LO ifrågasätter vinster i välfärden.
 
Varför är det konstigt att LO ifrågasätter vinster inom välfärden?
– IF Metall tycker ju att det är skitbra om Volvo går med vinst. Då finns det en möjlighet att fördela vinsten. Men när det gäller vinster i välfärden gör LO en annan bedömning, en samhällsbedömning om vad som är bäst för LOs medlemmar som samhällsmedborgare.
 
Varför är vinster i välfärden en samhällsfråga för LO, tror du?
– Du kan se vilka som sitter där på LO. Vilka de är. Vad de verkar på för hemmaplan.
 
Kan det ha med ett stort parti att göra?
– Jag skulle tro det.
 
Manligt-kvinnligt?
– Ja, det finns verkligen. Det är som att rut (hushållstjänster) får ifrågasättas, men inte rot (byggtjänster). Vinster i välfärden väcker samma känslor.
 
Eftersom ni är det LO-förbund som har flest medlemmar inom välfärden, kommer ni att få större inflytande inom LO och styrgruppen?
– Det utgår vi från eftersom vi har mer erfarenheter. Man skulle också lyssna mer på IF Metall om vi diskuterade villkoren i industrin.
Hur bedömer du möjligheten för Kommunal att komma överens med övriga LO?
– Jag har ingen anledning att bedöma dem som annat än mycket goda.
 
LO gick ut i Dagens Nyheter i måndags och presenterade en del av sina förslag för välfärdsföretagen, bland annat en maxgräns på statskuldsräntan plus en procentenhet. Hur ser du på det?
– Inga av de sakerna har behandlats i styrgruppen. Vi har tagit del av det via medier.
 
Varför får ni läsa om deras förslag i medierna, när ni jobbar i samma styrgrupp?
– Jag vet inte. De har väl velat ha en öppen dialog.
 
Vad säger ni om deras förslag?
– Vi försöker sätta fokus på ökade resurser. Allmänhetens uppfattning är att vinster försämrar kvaliteten. Vi vet att det inte är så. Det är synd att hela debatten handlar om vinster, när vi borde vända debatten till hur vi ska finansiera välfärden. Det är precis det medarbetarna kan få regeringar att besluta om.
 
Så vad tycker ni om ett förbund mot vinster i välfärden?
– Ett förbud är vi emot. Men vinsterna behöver regleras.
 
Hur ska vinsterna regleras?
– Vi är en fackförening. Hur saker och ting ska regleras är en sak för statsmakterna. Det borde regeringen ha gjort, men underlät att göra det. Efter Carema-krisen, stod de där och sa att de skulle göra saker. De har inte ens infört ett meddelarskydd. Det behövs en infrastruktur för välfärdsföretagens agerande.
 
Vilka vinstnivåer ska gälla för välfärdsföretagen?
– Jag ger mig inte in i det träsket. Du får inte in mig där, säger Annelie Nordström.