Malin Ragnegård, som tog över som tillförordnad när Tobias Baudin blev partisekreterare (s), valdes som till ordinarie förbundsordförande.

Barbro Andersson, från avdelning Mitt, valdes till ny vice ordförande.

Ny förbundssekreterare är Jessica Leiding, från avdelning Stockholm.

Johan Ingelskog valdes till avtalssekreterare.