LOs största fackförbund Kommunal tappar medlemmar och gapet till ettan Unionen ökar.

Under 2018 tappade Kommunal 7 224 medlemmar till totalt 504 121. En minskning motsvarande 1,4 procent. Under samma period ökade Unionen med 15 000 medlemmar till totalt 664 464 motsvarande en ökning på 2,3 procent.