Varumärkesprojektet är är ett av kommunikationsavdelningens största projekt. Under den tappra devisen Ta plats i styrelserummet uppmanas medlemmarna att delta i visionsarbetet som ska leda fram till en ny en ny varumärkesstrategi. Ännu är inget heligt i arbetet. Det 102 år gamla namnet kan överges.
 
– Jag skulle inte utesluta det. Det är en fråga vi överväger. Samtidigt är Kommunal ett inarbetat namn som ingen ändrar lättvindigt på, säger Kommunals kommunikationschef Emma Nilsson.
Många medlemmar jobbar i privat regi. Medlemmarna identifierar sig dessutom efter yrkestillhörighet snarare än Kommunals varumärke.
Förbundet organiserar yrken som brandmän, lantarbetare, obducenter ambulansförare och städare.
– Det finns en tydlig poäng i att kommunicera utifrån det yrke medlemmarna tillhör, säger Emma Nilsson.
Sedan tidigare har SKTF bytt namn till Vision.
En längre artikel om Kommunals omstöpning finns i den senaste utgåva av Dagens Opinions veckomagasin Veckans Brief.