Rapporten handlar om vad som händer efter att en person utförsäkrats och har gjorts genom telefonintervjuer med cirka 300 av kommunals medlemmar som utförsäkrades från sjukförsäkringen under 2010.
 
Bland annat visar den att endast 10 procent av medlemmarna har återvänt till arbete efter att ha utförsäkrats, medan hela 57 procent återvänt till sjukförsäkringen. 24 procent av de utförsäkrade deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.
 
Rapporten visar också att stödet från arbetsgivare inte fungerar, där endast 15 procent ska ha fått anpassade arbetsuppgifter för att återvända till arbetet. För tillsvidare anställda är den siffran aningen bättre – 20 procent – jämfört med visstidsanställda, där endast fem procent fick anpassade uppgifter.
 
Även stödet från Försäkringskassan kritiseras. Sex av tio får inte tillräckligt med stöd för att återgå till arbete.
 
Utförsäkringar påverkar också ekonomin, enligt undersökningen. Åtta av tio uppges ha ”påverkats negativt”, 27 procent har förlorat över 2 500 kronor i månaden och hela 36 procent har förlorat över 5 000 kronor i månaden.
 
Undersökningen visar samtidigt på att arbetsmiljön för de intervjuade åtet innan de sjukskrevs var oftast både psykiskt och fysiskt ansträngande. 70 procent lyfte tungt dagligen och 60 procent upplevde sig ha jäktats.
 
Ardalan Samimi