årets avslöjande
journalist(er) Bosse Lindquist, SVT
bidrag Experimenten
motivering För att han med mästerligt berättande gått till botten med misstänkt forskningsfusk och blottlagt en livsföraktande äregirighet inom den akademiska världen.

Mattias Carlsson och Mikael Delin, Dagens Nyheter
Riksrevisionen
För att de med oförvitlig nit har avslöjat hur ett systemskifte lett till ett systemfel hos maktens vakthållare.
Richard Aschberg, Aftonbladet
Kommunal
För att han i en spektakulär avklädning visat hur de förtroendevaldas slöseri, frosseri och girighet leder till ett svart hål av raserat förtroende.
årets röst (ny kategori)
Anna Gullberg
För att hon som chefredaktör för Gefle Dagblad i en polariserad tid med en tydlig stämma står till försvar för den lokala journalistikens särställning.
Magda Gad
För att hon med obegripligt mod och brutal berättarvilja tar oss med till världens farliga och utsatta platser.
Niklas Orrenius
För att han som outtröttlig reporter och med fulländad stilistik undersöker och dokumenterar vår tids svåraste frågor.

årets berättare
Lisa Jarenskog och Alexandra Pascalidou, SVT
Vi kallas tiggare
För att de med värme och unik närvaro skildrar både hopplöshet och hopp hos människorna vi oftast bara går förbi.
Negra Efendić
Jag var precis som du
För att hon i sin reportagebok återvänder till sin egen flykt och med osentimental blick skildrar krigets spår hos ett barn samtidigt som hon ger liv åt människorna bakom nyhetstelegrammen.
Soran Ismail, Lena Laurén och Jonas Steken Magnusson, SVT
Absolut svensk
För ett tevereportage som genom uppriktigt sökande och prövande till sist tvingar oss alla att få syn på mekanismerna bakom vår svenska vardagsrasism.

årets förnyare
Bo Sjökvist, SVT
Mitt psyke och jag
För att med mobiltelefon och tålamod skildrat psykiskt lidande på deltagarnas egna villkor och därmed visat att det enkla kan vara det geniala.
Gellert Tamas och Linn Ogelid, Aftonbladet
Det svenska hatet
För att de låtit form och innehåll gå hand i hand och skapat en ny standard för långläsning i digital format.
Helena Bengtsson, SVT
För att hon som internationell superstjärna inom databas-journalistiken hittar scoopen där andra bara ser ettor och nollor.
 
Dagens Opinion söker info om vilka som sitter i juryn.