Antonio Tajani, viceordförande i kommissionen samt Michel Barnier, kommissionär för den inre marknaden utrycker sin tacksamhet till Tillväxtverket och Kommerskollegium.
 
EU-topparna anser att svenska tjänstemäns insats i redaktionskommittén för portalen Ditt Europa uppskattas. Duons förhoppning är att myndigheternas arbete är lika uppskattar inom regeringskansliet som på Europeiska kommissionen.
"Det är en stor uppgift, och vi skulle därför vilja tacka Kommerskollegium och Tillväxtverket för deras medverkan i arbetet som aktiva deltagare i redaktionskommittén för webbplatsen Ditt Europa. Vi hoppas att Kommerskollegiums och Tillväxtverkets insatser är lika uppskattade på departementet som på Europeiska kommissionen."
Antonio Tajani och Michel Barnier utrycker sin tacksamhet i ett brev till EU-minister Birgitta Ohlsson.

 

Tonchi Percan