Sveriges Kommunikationsbyråer, Komm, lär på måndag presentera en ersättare till sin vd Jessica Bjurström, som går till bilistorganisationen KAK.

Under helgen har ryktesspridningen kring en ny vd pågått. Det finns två huvudteorier. Aningen utses till ny vd Linda Nilsson, som har varit tillförordnad vd sedan hösten 2018 då Jessica Bjurström tog tjänstledigt för att jobba som kommunikationschef för Sveriges närvaro i världsutställningen i Dubai, som har fått blåsas av på grund av corona.

En del spekulerar i en extern, ny vd.

Dagens Opinion har sökt kontakt med Komms ordförande Helena Westin och Linda Nilsson. Ingen vill prata när detta skrivs.