I april 2021 värvades Marie Lindström till rollen som SKRs kommunikationsdirektör från Skatteverket.  Det var SKRs vd Staffan Isling som beslutade om rekryteringen. Nu har hon lämnat SKR.

”Det är något hon har kommit överens med vår vd om”, berättar SKRs presschef Helene Lindstrand.

”Det uppdrag och den riktning som gjorde att jag tackade ja till tjänsten som kommunikationsdirektör för drygt 1 år sedan har förändrats. Fokus blir mer opinion och påverkansarbete. Med min inriktning på utvecklingsarbete, förändring och att leda stora kommunikationsverksamheter är det varken optimalt eller rätt för mig”, skriver Marie Lindström på Linkedin.

SKRs sektionschef Charlotta Hemgren går in som tillförordnad kommunikationschef tills en ny har rekryterats. Det blir ett jobb för Palle Lundberg, Helsingborgs stadsdirektör som tillträder som ny vd på SKR 1 oktober. Han i sin tur leds av SKRs ordförande Peter Danielsson och sedan 2006 kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad.