Utgångspunkten är att marknadsföringens roll i klimatomställningen har blivit ”alltmer central för att driva både beteendeförändring och folkbildning”. Via initiativet vill branschorganisationerna gemensamt bidra till ”den gröna omställningen både genom den kommunikationen samt genom att sänka de egna utsläppen.

Initiativet består av tre delar:

* motverka både greenwashing (vilseledande miljökommunikation)
* motverka greenhushing (att välja att undvika miljökommunikation)
* få alla aktörer i reklamens värdekedja att åta sig att minska sina koldioxidutsläpp i linje med Parisavtalet.