Genom att dra Kissies marknadsföring i sin blogg vill KO ”klargöra gränserna för hur det ska framgå att ett budskap i sociala medier är reklam och vem som står bakom denna”.
 
KO räknar med att prövningen får ”stor inverkan på bedömningen av marknadsföring i sociala medier framöver”.
Allt enligt ett pressmeddelande från Wistrand Advokatbyrå.