Konsumentombudsmannen (KO) vid Konsumentverket stämmer företaget Usecurity för brott mot marknadsföringslagen.

På drygt ett år drog Usecurity på sig 145 anmälningar till Konsumentverket. KO anser att överträdelserna så allvarliga att det är motiverar en marknadsstörningsavgift på 200 000 kronor.

Usecurity ska via telefonförsäljning sålt nyckelbrickor till privatpersoner, främst äldre. Telefonförsäljarna ska ha förespeglat att de har ett samarbete med Svenska stöldskyddsföreningen (SSF). Telefonförsäljarna ska också ha ringt från dolt nummer och till konsumenter som har spärrat sina telefonnummer via Nixregistret.

”Om Usecurity fälls i Patent- och marknadsdomstolen bör de få ett avskräckande straff”, kommenterar Mats Rönne, ordförande i föreningen NIX-Telefon.