Fem byråer slogs ut av formella krav, däribland Prime samt myndighetens befintliga byrå Södra Tornet.

Tre byråer gick till slutomgång: Gullers Grupp, Nowa och Spoon. Endast en poäng skiljde de tre byråerna åt. Vinnande byrå blev Gullers Grupp.