Det innebär att en pension på 12 000 kronor i månaden höjs med i snitt 492 kronor per månad, enligt socialdepartementet. Höjningen är enligt departementet den högsta ökningen av inkomstpensionen någonsin.
 
Prisbasbeloppet, som påverkar garantipensionen och föräldraförsäkringen höjs med 1,1 procent till 44 500 kronor. Det är en höjning med 89 kronor per månad ”för en ogift pensionär, född 1938, eller senare”.
 
Inkomstbasbeloppet höjs med 3,7 procent till 56 600 kronor.