Det är Anna Trane som får jobbet som kommunikationschef på Klöven.

”Jag blev approcherad av ordförande och vd för Sveriges nya bostadsbolag Klövern, om jag ville sätta kommunikationsstrategi och ir-kommunikation inför kommande börsnotering av Klövern”, berättar Anna Trane via mejl, och fortsätter:

”För mig som kommunikationschef är det ett oerhört spännande uppdrag. I synnerhet som att det rör sig om ett nystartat bolag som med byggrätter för 24 000 bostäder blir en av Sveriges största bostadsbolag”.

Vad ska du uträtta?
Mitt uppdrag är att ta fram kommunikation- och varumärkesstrategi, sätta Klöverns visuella identitet, sätta upp all den kommunikationsinfrastruktur som ett stort börsnoterat bostadsbolag behöver som webb, sociala medier, intranät, företagspresentationer, utskickssystem för pressmeddelanden, insiderlogg och så vidare och ta fram och ansvara för bolagets delårsrapportering, årsredovisning samt sätta huvudbudskap för bolagets primära målgrupper; kunder, investerare, anställda, media med flera.

Vad får du för lön?
”Den är marknadsmässig”.

Ses vi i Almedalen?
Ja”