Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni presenterar partiledningens prioriteringar inför landsmötet. Klimatomställning en strategi mot barnvåld blir partiledningens stora frågor.

Temat för mötet blir ”Möjligheternas land”.

”Vi konstaterar att Sverige är ett av världens bästa land att växa upp i, men det är inte möjligheternas landsför alla”, förklarar Nyamko Sabuni.

Vad gäller partiledningens förslag på klimatområdet har liberalerna delat in sina politiska förslag i tre delar med underliggande förslag.

transporter
* bonus-malus endast till bilar med nollutsläpp från 2023. Ska påskynda elektrifieringen.
* uppsnabbad elektrifiering av transportsektorn. Här har Liberalerna fått igenom att regeringen inrättar en ”elektrifieringskommission”.
* kollektivtrafiken förbättras och blir punktligare, reseavdrag ska begränsas och vägavgifter på motorvägar ska prövas i områden där det finns kollektivtrafik.
* klimatsmarta transporter ska vara attraktiva. Bilpooler och själkörande fordon ska vägas in när infrastruktur ska planeras. Lokala infrastrukturskatter och pengar från exploatering ska kunna investeras i fossilfria transporter.

energi
* en statlig kärnkraftsstrategi. I den ska ingå investering i demoanläggningar för fjärde och femte generationens kärnkraft. Elcertifieringssystemet avvecklas, ”kostar konsumenterna 100 miljarder och bidrar endast till att avveckla kärnkraften”.

”Vi säger inte att kärnkraften ska byggas, vi vill bara att den ska ha samma villkor som andra energislag”. Vill också att staten ska kunna utfärda kreditgarantier för byggen av kärnkraften”, säger Nyamko Sabuni.

* underlätta för batteriinnovationer. Energimyndigheten ska ha ett ansvar  som ”underlättar en marknadsintroduktion”.

* ”satsa på koldioxidavskiljning”

* mer småskalig solels-produktion. Energiskatt ska räknas utifrån fastighet snarare än juridisk person.