Klas Eklund, nationalekonom och skatteutredare och ordförande i Stockholms Handelskammares omstartskommission köper inte Skattebetalarnas synpunkter på kommissionens rapport.

Skattebetalarnas vd Christian Ekström är kritisk till rapporten då de olika kapitlen inte hänger ihop och eftersom det finns förslag från ekonomen Åsa Hansson på ökad fastighetsskatt, som han anser inte skulle gynna återstarten av Sverige efter coronakrisen.

– Jag vill bara påpeka att Åsa Hansson i sitt kapitel föreslår en mycket kraftig sänkning av skatten på arbete, över hela inkomstfördelningen. Vidare vill hon sänka bolagsskatten och skatten på personaloptioner samt ge ökade skatteincitament till FoU, mejlar Klas Eklund.

Han lägger till:

–  Pontus Braunerhjelm föreslår i sitt kapitel därutöver en rad skattelättnader för entreprenörer och företagande. Så Skattebetalarna målar upp en skev bild av vad Omstartskommissionen föreslår.

Stockholms Handelskammare vill inte kommentera Skattebetalarnas synpunkter.