Indelningskommittén bygger sitt delbetänkade på förslaget att dela in Sverige i sex nya län och landsting. Den 31 augusti kommer slutbetänkandet och förslag på resterade län.
 
de tre länen är

* Norrlands län: Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län och landsting slås samman.
* Svealands län: Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län slås samman.
* Västra Götalands län: Västra Götalands län och Värmlands län läggs samman.
”Vi bedömer som helhet att det finns en acceptans i de berörda länen för en indelningsändring med ikraftträdande 2019”, skriver Indelningskommittén.
Centerpartiets partiledare Annie Lööf är inte helt nöjd och flaggar för att förslaget inte kommer igenom riksdagen.
”Centerpartiet kommer inte stå bakom ett förslag som tvingar in någon i en region där de inte vill vara, men vi kommer inte heller hindra dem som vill gå vidare med regionbildning. Vi vill därför se en lösning med fler än de sex föreslagna regionerna, skriver Annie Lööf i en kommentar.
”Förslaget innebär att vi kan påbörja arbetet med att få en ny effektiv samhällsorganisation. Det är dock olyckligt att inte fler regioner får möjlighet att ta steget ut nu. Allra helst hade vi sett att hela regionreformen kunde ske redan om 2,5 år för att inte halka efter”, kommenterar Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).