Bakgrunden är att TechSverige inte anser sig få valuta för de 35 miljoner kronor per år som organisationen betalar till Almega varje år. TechSverige vänder sig mot principen solidarisk finansiering av Almega. TechSverige står för 18 procent av Almegas finansiering i dag.

Årsmötet klubbade i går (torsdagen 11 maj) två förslag som ska förändra relationen med Almega:

* Styrelsen får i uppdrag att göra en ”fördjupad utredning kring TechSveriges utveckling och möjliga andra samverkansformer med Almega”.

* Styrelsen får mandat att ”säga upp samverkans- och ägaravtal med Almega”, dels för att kunna förhandla om avtalet så att det kan omförhandlas, dels för att ”säkerställa ett annat konkret alternativ för TechSverige som gynnar medlemsföretagen”.