Som Dagens Opinions veckomagasin Veckans Brief kunde berätta 1 april, så läggs undersökningsföretagens branschförening ner.

I går kväll tog styrelsen det slutgiltiga beslutet på ett extra insatt styrelsemöte. Styrelsen röstade enhälligt för förslaget och anger flera orsaker till beslutet:

”De senaste åren har avsaknaden av en enande fråga inverkat menligt på föreningens verksamhet”.

”Den senaste stora frågan där Smif kunde samla sina medlemmar var kring GDPR, som påverkade alla branschens aktörer. Detta är en bidragande orsak till att medlemsantalet har reducerats från 28 till 13 medlemmar på bara några år, vilket gör att det inte finns ekonomiska förutsättningar för att driva föreningen på ett relevant sätt”.

Per Hörnsten, föreningens sista ordförande kommenterar: ”Det är mycket tråkigt att branschföreningen nu upplöses, såväl för föreningens medlemmar som för branschen i stort”.

Och vidare: ” Min förhoppning är att det i framtiden uppstår något nytt som branschen kan luta sig mot när det behöves en gemensam kraft för att driva branschen framåt”.