Som Dagens Opinions prenumererade veckomagasin Veckans Brief redan har berättat, kommer nu information om att pa-byrån Rud Pedersen gör allvar av planerna och kör i gång ett kontor i Berlin.

Rud Pedersen kör i gång med en personalstyrka på tre personer, men det är tänkt att fler ska ansluta under året. Vd för det nya kontoret är Hendrik Hagemann, som närmast kommer från pr-nätverket Fleishmann Hillard.

”Berlin är ett starkt center för kontakter mellan politik och näringsliv, det gäller för den nordisk-baltiska regionen i stort, men även för Bryssel. I Rud Pedersen Group vill vi erbjuda integrerade tjänster till våra kunder”, kommenterar Rud Pedersens koncernchef Morten Rud Pedersen.