Regeringen kommer att få sina utökade maktbefogenheter efter att ett tidigare förslag fick omfattande kritik från framförallt M, V och KD.

De utökade maktbefogenheterna innebär att regeringen utan att fråga riksdagen kan fatta beslut om nedstängning av bland annat hamnar och köpcentrum.  Men den största fjädern i hatten kanske är att regeringen nu kan flytta läkemedel och annan utrustning från en region eller aktör till en annan. Det gäller även privata vårdbolag.

Men lagrådsremissen fick ändras innan oppositionen kunde godta den, berättar socialminister Lena Hallengren (s) på en presskonferens med statsminister Stefan Löfven (s) och vice statsminister Isabella Lövin (mp).

– Sent i går fick vi lagrådets förslag som hade ändrats på två punkter, att alla beslut som regeringen tar omedelbart ska underställas riksdagen och att åtgärderna som tas finns med i författningstexten, säger Lena Hallengren.

– Det har varit viktigt för oss att ha en bred förankring bakom förslaget. Jag är glad att vi ha landat något som alla partier kan ställa sig bakom, säger Isabella Lövin.

Lagen ska gälla  högst tre månader och träda i kraft 18 april 2020 och upphöra att gälla vid utgången av juni 2020.