Det var i spåren av Aftonbladets avslöjande av Primegate som, en enskild partimedlem lämnade in en skrivelse till styrelsen i Stockholm med krav på att Niklas Nordström skulle uteslutas ur partiet. Niklas Nordström, chef för public affairs på Prime är tillsammans med resten av de s-märkta lobbyisterna på Prime medlemmar i en partiförening med namnet Slussenplans s-förening, som organisatoriskt huserar under socialdemokraternas Stockholmsstyrelse.
 
”Partistadgarna är tydliga kring grunderna för uteslutning och det som framkommer i skrivelsen faller inte inom denna ram”, är beskedet som Ola Nilsson lämnat till den lokala partisekreteraren Olle Burell i Stockholm.
 
-Det är förnuftet och stadgan som möter varandra. Socialdemokratin kan inte återigen bli ett starkt parti genom att sparka ut medlemmar. Därför är det väldigt bra att det kommer ett klart och tydligt besked så att kan vi lämna den här diskussionen bakom oss, säger Niklas Nordström till Dagens Opinion när han får klart för sig hur organisationschefens beslut ser ut.
 
I Nordströms egenskap av partimedlem i Stockholm behandlade styrelsen för Stockholms socialdemokrater kravet på uteslutning på ett styrelsemöte under ledning av ordföranden Veronica Palm och den nytillträdda kommunsekreteraren Olle Burell. Beslutet blev att skicka ärendet vidare till partistyrelsen för avgörande, utan att distriktsstyrelsen tog ställning i sakfrågan, enligt vad Veronica Palm och stadshusbasen Carin Jämtin skrev dagen efter på twitter och facebook när beslutet blev känt.
 
Enligt uppgift till Dagens Opinion var hanteringen och den efterföljande tolkningen ett försök att skicka den mycket känsliga frågan uppåt i organisationen utan att styrelseledamöterna själva blev sittande med svarte petter på hand. Denna tolkning av stadgarna blev också raskt omtvistad, och enligt vad den före detta ombudsmannen Per Tenggren med en mångårig bakgrund på det centrala partikansliet skrev i en kommentar till Carin Jämtin på Facebook var hennes stadgetolkning felaktig. I och med att styrelsen skickade vidare skrivelsen till partistyrelsen ställde sig den automatiskt bakom kravet på uteslutning av Niklas Nordström, enligt Tenggren som i sammanhanget titulerade sig själv för ”stadgebitare”.
 
Var det här ett besked som du väntat dig?
– Ja, absolut. Socialdemokraterna utesluter inte folk utifrån vad enskilda medlemmar tycker om någon annan person i partiet. Det är snarare förvånande att styrelsen i Stockholm valde att delegera uppåt i den här frågan, för på den punkten är stadgarna klara. Det går inte att släppa ifrån sig ansvaret på det sättet som styrelsen försökte göra, säger Niklas Nordström.
 
Den allmänna tolkningen av är annars att Primegate och i spåren av den uteslutningsstriden inte så mycket handlar om Niklas Nordström eller de andra s-märkta konsulterna på Primes pa-avdelning personligen, utan mer är en strid mellan vänster-och högerfalangen inom socialdemokratin i allmänhet och bland personer som har sin bakgrund i de uppslitande falangstriderna inom SSU på 90-talet i synnerhet, där Niklas Nordström var förbundets ordförande mellan 1995-1999. Han efterträddes på ordförandeposten av Mikael Damberg, som i dag är riksdagsledamot och ordförande för socialdemokraternas partidistrikt i Stockholms län och utpekad som högerfalangens kandidat till partiledarposten. En kandidatur som rimligtvis har skadats av Primegateaffären.
Förlorare är kommunsekreterare Olle Burell som drivit hård retorik mot Prime-konsulten ibland annat Aftonbladet. Dagens Opinion har sökt Olle Burell.
 
Av Andreas Henriksson & Rolf van den Brink