Nu har kongressen fattat beslut om LOs nya ledning.

Som väntat gick kongressen på valberedningens förslag. Det innebär att Susanna Gideonsson, förbundsordförande Handels ersätter Karl-Petter Thorwaldsson som ny ordförande för LO.

”Om min första prioritering var en stark och enad fackföreningsrörelse, så är min andra prioritering: ett ännu mer envist och ihärdigt arbete för att öka jämlikheten i Sverige”, sade hon bland annat i sitt tal på kongressen.

Den nya ledningen består i övrigt av Torbjörn Johansson, avtalssekreterare (omval), Therese Guovelin, förste vice ordförande (omval), och Lisa Bengtsson, andre vice ordförande (nyval).