Fackförbundet Lärarnas Riksförbunds kongress har gett styrelsen i uppdrag att utreda ett samgående med konkurrenten Lärarförbundet.

Lärarnas Riksförbund berättar på Facebook att fackförbundets pågående kongress har ”beslutat att tillsätta en utredning för att ta reda på om det finns ett bättre sätt att organisera förbundets medlemsgrupper” med ”främsta uppgift att vi ska bli bättre och mer slagkraftiga”.

Utredningen ska ”också föra diskussioner med Lärarförbundet och de Saco-förbund som verkar inom utbildningsområdet”.

Utredningen ska ”ta fram konkreta förslag på hur förbundets medlemmar kan organiseras i framtiden”. En ny kongress ska sedan ta ställning till de förslag som utredningen kommit fram till.