Det är Anette Novak som tillträder som ny vd på Svenska Filminstitutet efter Anna Serner.

Anette Novak kommer närmast från ett jobb som direktör för Statens medieråd.

”Filmen i Sverige och internationellt står inför omvälvande förändringar givet digitaliseringen och förändrade tittarvanor. Filminstitutet behöver därför en stark ledare och samlande kraft som kan klara att utveckla verksamheten i takt med de omvärldsförändringar vi ser. I Anette Novak hittade styrelsen denna förmåga”, kommenterar Svenska Filminstitutets styrelseordförande Claes Ånstrand.