EU-parlamentet har röstat om nya regler för lobbying. Miljöpartiet jublar.

Bland annat ska EU-parlamentarikerna redovisa sina kontakter med lobbyister.

”Jag är otroligt glad över att en majoritet av ledamöterna ställde sig bakom mitt förslag för tuffare lobbyregler. Gång på gång ser vi hur storföretagen lyckas vattna ur EUs lagstiftning på till exempel klimatområdet. Genom större insyn i vem som träffar vem kan vi jämna ut spelplanen mellan dem som har mycket pengar och dem som tjänar allmänintresset”, mejlar Miljöpartiets EU-parlamentariker Max Andersson.